DEN HAAG - Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) moet de dossiers opnieuw bekijken van zelfstandigen die zijn beticht van fraude met WW-uitkeringen. Daarbij moet hij zich ruimhartiger opstellen en andere criteria hanteren.

Daarvoor pleit FNV-bestuurder Leo Hartveld tegenover NU.nl. Hij heeft hierover een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Voorganger van Kamp, Piet Hein Donner, kwam volgens de FNV onvoldoende tegemoet aan de problemen van deze groep zelfstandigen.

"Dit is een uitgelezen kans voor Kamp om schoon schip te maken met dit lang slepende dossier van zijn voorganger. We moeten beseffen dat het hier gaat over soms radeloze mensen", aldus Hartveld.

Uitkeringsfraude

Van de zelfstandigen (zzp'ers) die voor 1 juli 2006 vanuit de WW als zelfstandige aan de slag gingen pleegde 42 procent uitkeringsfraude, oordeelde uitkeringsinstantie UWV. Het zou gaan om bijna drieduizend gevallen.

De Nationale Ombudsman concludeerde dat het UWV de zelfstandigen slecht had  geïnformeerd over de gevolgen voor hun uitkering indien ze als zzp'er uren gingen maken.

Gevolgen van de massale vermeende fraude waren hoge boetes en het terugvorderen van de werkloosheidsuitkering van de betrokken zzp'ers. 

Herbeoordeling

De Ombudsman drong er samen met de FNV en de Tweede Kamer op aan om deze gevallen opnieuw te bekijken. Terugvordering van de uitkering zou alleen moeten plaatsvinden als er aantoonbare en bewuste fraude is gepleegd, stelde de ombudsman.

De Tweede Kamer nam vervolgens een motie aan die de minister opdroeg dit op deze manier te gaan doen.

Commissie-Vreeman

Toenmalig minister Donner stelde de commissie Vreeman in. Deze kreeg de opdracht om de dossiers opnieuw te beoordelen.

Deze week bleek dat bij minder dan de helft van de herzieningsverzoeken het beroep werd gehonoreerd en dus terugvordering werd afgeblazen.

Teleurgesteld

De FNV is teleurgesteld over dit resultaat en roept de Tweede Kamer en de nieuwe minister Kamp op om de dossiers te beoordelen volgens de criteria van de ombudsman.

"Het alternatief van een dossier dat zich nog jaren voortsleept, met alle juridische risico’s van dien, is immers voor geen enkele partij aantrekkelijk." Hartveld vreest dat anders in zo'n 800 gevallen de terugvordering van de WW-uitkeringen blijft staan.

"We zijn bang dat dit dossier ons allen nog jaren zal achtervolgen omdat gedupeerden in beroep zullen gaan en vervolgens de weg naar de rechter zullen zoeken."

Donderdagmiddag is er in de Tweede Kamer overleg met de minister over dit onderwerp.