DEN HAAG - De meeste Nederlanders zijn tevreden. Dat geldt zowel voor het huis waarin ze wonen, hun leefomgeving, werk en sociale contacten. Hoogopgeleiden zijn meer tevreden dan laagopgeleiden. Ook ouderen zijn minder tevreden.

Dat staat in een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dinsdag is verschenen.

Nederlanders met een goede opleiding leven langer, hebben minder lichamelijke beperkingen en hebben meer vertrouwen in de politiek, rechters, medemensen en overheids- en particuliere instanties. Het vertrouwen hangt sterk samen met het welzijn.

''Het vertrouwen daalt door onzekerheid over pensioen, baan en kans op verkoop van je huis. De wereld is onzeker geworden en dat raakt de mensen in hun vertrouwen'', zegt CBS-onderzoeker Jan Latten.

Inkomensongelijkheid

De bevolkingsgroei is vorig jaar sterker gestegen dat aanvankelijk was berekend. Begin dit jaar had Nederland 16,6 miljoen inwoners. Het CBS zegt dat de inkomensongelijkheid sinds 2006 licht is gestegen.

Het opleidingsniveau is het afgelopen jaren fors gestegen. Meisjes volgen vaker een hogere opleiding in het voorgezet onderwijs, maar ook jongens leren langer en stapelen diploma's.

Criminaliteit

De criminaliteit is de laatste jaren gedaald. Ook het onveiligheidsgevoel verminderde in de periode 2005-2008. Deze daling zette vorig jaar niet door. Een kwart van de Nederlanders voelde zich toen wel eens onveilig, vooral jonge vrouwen.

Bewoners in de Randstad zeggen meer last te hebben van overlast en verloedering dan mensen in landelijke gebieden. Over het hele land is men tevreden over het onderhoud van de buurt en groenvoorzieningen. De bewoners zijn minder te spreken over voorzieningen voor de jeugd.