AMSTERDAM - De Algemene Bond Uitzendondernemingen heeft met vakbonden en het UWV afspraken gemaakt om Wajongers aan het werk te helpen.

 In de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen is vastgelegd dat de deelnemende organisaties samen zullen werken om een arbeidsplaats te vinden voor ten minste 50 jong gehandicapten.

Het UWV zorgt voor kandidaten voor werkplekken die worden gecreëerd bij uitzendondernemingen zelf.

Begin

“Wij kunnen veel voor jong gehandicapten betekenen en onze bijdrage leveren voor een nieuwe start voor deze jongeren op de arbeidsmarkt. Vijftig plaatsingen is wat ons betreft het begin”, aldus ABU-directeur Aart van der Gaag. “Voor ons geldt niet de beperking maar de motivatie van de kandidaten om aan de slag te willen.”

Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en is een sociale verzekering voor jongeren die een geestelijke of fysieke beperking hebben en daardoor arbeidsongeschikt zijn. Bijna 200.000 mensen krijgen een Wajong-uitkering.