AMSTERDAM - De Arbeidsinspectie wil geweldspreventie hoger op de agenda van werknemers en werkgevers krijgen. Daarom roept de overheidsinstantie in een prijsvraag studenten en young professionals op mee te denken over producten of diensten die hieraan kunnen bijdragen.

In een persbericht wijst de organisatie erop dat werknemers met een publieke taak steeds vaker met agressie en geweld worden geconfronteerd, variërend van schelden en beledigen tot soms grof lijfelijk geweld.

Daarom is de Arbeidsinspectie op zoek naar "producten of diensten die tot een gevoel van urgentie in publieke organisaties leiden, zodanig dat agressie- en geweldincidenten vaker door werknemers worden gemeld en werkgevers en ondernemingsraden actiever met agressie- en geweldspreventie aan de slag gaan."

De Arbeidsinspectie heeft de prijsvraag uitgezet bij de digitale denktank Battle of Concepts waarbij ruim zevenduizend studenten en young professionals zijn aangesloten. Het prijzengeld bedraagt vijfduizend euro.