AMSTERDAM – Met name oudere werknemers hebben een grotere kans op een zogenoemde bore-out (ziek worden van verveling) als werkgevers de signalen van deze aandoening niet op tijd in de gaten krijgen.

Dit stelt Dirk Gorthuis, directeur van het Nederlands Psychologen en Coaching-bureau. Uit Zwitsers onderzoek bleek eerder al dat 15 procent van het kantoorpersoneel zich verveelt en pretendeert het druk te hebben. Dergelijk gedrag kan leiden tot serieuze stressklachten zoals depressiviteit, aldus Gorthuis.

Volgens Gorthuis kenmerkt een bore-out zich onder meer door vermoeidheid, irritatie en lusteloosheid. Vaak zijn deze medewerkers zich niet bewust van het feit dat ze een stressziekte hebben.

De twee stressziekten bore-out en burn-out hebben veel gemeen. Volgens Gorthuis wordt een bore-out in eerste instantie dan ook vaak verward met burn-out en is in de meeste gevallen een psycholoog nodig om de juiste diagnose te stellen.

Ziek worden van verveling is volgens Gorthuis in deze maatschappij nog steeds een taboe, zeker in tijden waarin drukte en stress bijna statussymbolen zijn en werknemers niet de suggestie willen wekken dat ze de kantjes er vanaf lopen.

Werkgevers

Om te voorkomen dat werknemers ‘bored out’ raken is het volgens Gorthuis verstandig dat werkgevers werknemers op de juiste manier begeleiden. Zeker als het gaat om oudere mensen die al geruime tijd in dienst zijn en vaak monotoon werk verrichten.

Meer variatie in het werk brengen, de routine tegengaan en oog hebben voor de ontwikkelingsmogelijkheden van een werknemer zijn volgens Gorthuis van essentieel belang.

Werknemers die lang in dienst zijn, raken lusteloos wanneer zij geen vooruitzichten meer krijgen. Gorthuis stelt dat het wisselen van functie binnen een organisatie goed kan helpen een medewerker op het juiste pad te houden en een bore-out tegen te gaan.

Verhullen

De afgelopen jaren werd regelmatig onderzoek gedaan naar bore-out. Daaruit blijkt onder meer dat werknemers die een bore-out hebben diverse trucs hebben bedacht waarmee zij hun verveling verhullen.

Zo leggen medewerkers met een bore-out druk op zeer eenvoudige projecten of leggen zij onnodige druk bij collega’s. Ook kunnen ze vaak in de weer zijn met veel verschillende computerschermen en to do-lijstjes om drukte te suggereren.

Door het toepassen van dergelijke trucs lijkt het alsof een medewerker continue bezig is terwijl hij zich in werkelijkheid verveelt en veel te weinig te doen heeft.

Ook komt het voor dat deze medewerkers uit verveling overmatig gaan roddelen, collega's gaan pesten of een zondebok zoeken om hun eigen verveling te verbloemen. Door het geroddel ontstaan vervolgens vaak conflicten met als gevolg ziekteverzuim en eventuele verwijzing naar een psycholoog.