TILBURG - Vaders vinden het welvaartsniveau van hun kinderen net zo belangrijk als moeders. Ook blijken vaders en moeders gemiddeld evenveel geld en tijd aan de kinderen en het huishouden te besteden.

Dat is de uitkomst van een nieuwe statistische rekenmethode, die hoogleraar micro-economie Frederic Vermeulen van de Universiteit van Tilburg samen met twee collega-professoren heeft ontwikkeld.

Vermeulen noemt de uitkomsten van zijn nieuwe berekeningen zelf ''verrassend''. ''We dachten zelf van tevoren ook dat moeders qua uitgaven en tijd nog steeds een veel groter gewicht in de schaal zouden leggen dan vaders'', aldus de hoogleraar donderdag.

Vermeulen denkt dat de nieuwe, veel gedetailleerdere rekenmethode bewijst dat de lusten en lasten van een gemiddeld huishouden in de westerse maatschappij onderhand heel gelijk verdeeld zijn.

Gemiddeld gezin

Een gemiddeld gezin bestaat uit vader, moeder en twee kinderen. Er zijn collectieve kosten als huur of hypotheek, telefoon, internet en energielasten. In een gezin kosten huishouden, zorg voor de kinderen en slapen het meeste tijd.

Daarnaast besteedt elk gezinslid tijd en geld aan privézaken, zoals naar de kapper en uit eten gaan, boeken en cd's kopen en sporten. Ook in dat opzicht verschillen mannen en vrouwen niet veel meer van elkaar, aldus Vermeulen. ''De één geeft voor zichzelf hooguit een tientje meer uit dan de ander, maar vrouwen besteden binnen dat bedrag wel veel meer geld aan kleding en make-up.''

Werk

Vermeulen was ook verrast dat uit zijn onderzoek bleek dat vrouwen en mannen gemiddeld genomen evenveel tijd besteden aan werk buitenshuis en binnenshuis. ''Het is nog steeds zo dat mannen veelal een volledige baan buitenshuis hebben, terwijl vrouwen in deeltijd werken en meer in het huishouden lijken te doen. Maar als je alle bestedingen in tijd en geld in een week tijd middelt, komen vaders en moeders op vrijwel hetzelfde punt uit.''