AMSTERDAM - Een grote groep jongeren dreigt de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Deze zogenoemde structuurzoekers voelen zich soms buitengesloten, zijn minder gericht op verandering en hebben meer moeite om zich een positie te verwerven in onzekere tijden.

Uit het onderzoek De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt (pdf) van Motivaction in opdracht van Manpower blijkt dat er in de jongere generatie grofweg twee stromingen zijn.

De zelfredzamen vormen 43 procent van deze generatie en zijn onafhankelijke en ondernemend ingestelde jongeren. Zij zijn doorgaans hoger opgeleid en sluiten goed aan bij de huidige prestatiemaatschappij, zo schrijven de onderzoekers.

Hulp

De structuurzoekers (39 procent) hebben meer moeite om zich een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Volgens Manpower moeten zij geholpen worden.

"Ook als de krapte toeneemt, zullen deze jongeren zeer moeilijk aan het werk komen. Kijk maar naar de groei van het aantal Wajongers, het grote aantal leerlingen dat zonder een startkwalificatie op de arbeidsmarkt komt en de groei van het VSO Praktijkonderwijs.

Voor hen kan het tij alleen gekeerd worden als de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven, gezamenlijk én afzonderlijk, actie ondernemen", aldus Haiko van der Pol, Directeur Marketing en Communicatie.


Meester-gezelrelatie

Volgens Van der Pol moeten bedrijven initiatieven nemen om de structuurzoekers binnen te houden.

"In sommige functies kan bijvoorbeeld de 'meester-gezelrelatie' in ere worden hersteld. Ook werk-leertrajecten kunnen goede diensten bewijzen. Persoonlijke aandacht, voldoende structuur (‘weten wat je moet doen’) en je thuis voelen zijn aspecten die voor deze groep extra van belang zijn.”

Manpower gaf opdracht tot het onderzoek omdat als gevolg van de vergrijzing jongeren de komende jaren steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt. Daarom is het voor werkgevers belangrijk om te weten hoe die jongeren tegen werk aankijken en wat zij verwachten van hun toekomstige werkgever.