AMSTERDAM - Veel werknemers zijn ten gevolgde van de economische recessie aan het denken gebracht over de opofferingen die ze moeten doen voor hun baan.

Zoals het opgeven van vrije tijd voor het gezin en ontspanning en allerlei activiteiten die hun leven rijker zouden kunnen maken.

Een Amerikaans onderzoek dat is uitgevoerd door de Florida State University toont aan dat voor ruim een derde van de mensen de baan in hun leven niet zo belangrijk blijkt dan ze eerder hadden gedacht. Bovendien geeft de helft van de ondervraagden aan dat ze meer waarde zijn gaan hechten aan hun eigen gezin.

Beter mens worden

De recessie heeft voor de helft van de deelnemers aan dit onderzoek geholpen om meer belang te hechten aan mensen dan aan dingen, geven zij aan. En 23 procent zegt nu te beseffen dat de toewijding aan het werk ten koste is gegaan van het gezin en ontspanning.

Ook geeft 43 procent aan dat de economische moeilijkheden hem geleerd hebben om eerder een beter mens te worden dan een betere medewerker. Deze conclusies haalt Express.be aan.

Eindeloze werkdagen

Meer dan 70 procent dat de werkdagen eindeloos lijken te duren, wat volgens de onderzoekers de weerspiegeling is van de hogere eisen tegen lagere beloningen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat deze reflecties bij mannen vaak worden ingegeven door een grotere werkonzekerheid en een vijandiger werkomgeving, terwijl bij vrouwen vooral conflicten tussen het werk en het gezin aan de bron liggen