AMSTERDAM - De Nederlandse economie dreigt vast te lopen door een nijpend tekort aan personeel.

Het probleem doet zich relatief snel en extra hard voor in Nederland, waarschuwen zeven mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven in een brief aan de politiek en het bedrijfsleven waar De Telegraaf maandag over schrijft.

In 2020 kan het tekort aan personeel oplopen naar driehonderdduizend personen. De krapte zal als eerste toeslaan binnen het hoogopgeleide deel van de beroepsbevolking, omdat Nederland relatief veel slim werk heeft.

Daarbij is Nederland een exportland, waardoor de economie hier sneller aantrekt en in een vroeg stadium de krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar wordt.

IBM

Volgens de zeven, onder wie de hoogleraren Jan Latten en Fred Zijlstra en directeuren personeelszaken Ido Shikma van IBM Nederland en Wouter Vlasbom van Siemens Nederland, moeten Nederlandse werkgevers snel en op het hoogste niveau aan de slag met hun personeelsbeleid.

Zo moeten werkgevers proberen de arbeidscapaciteit van minder talentvollen en degenen die dreigen uit te vallen maximaal te benutten. Daarbij zal er een gevecht gaan plaatsvinden om de beste sollicitanten.