AMSTERDAM – Mensen die de neiging hebben om tegen zichzelf te praten, houden zich in lastige situaties beter staande. Dat hebben Canadese onderzoekers vastgesteld.

De psychologen, verbonden aan de Toronto University, ontdekten dat het in jezelf babbelen een grote rol speelt bij het onderdrukken van impulsief gedrag. Dit kwam naar voren tijdens een experiment, waarbij de zelfbeheersing van deelnemers op de proef gesteld werd.

De proefpersonen werd gevraagd voor een televisie plaats te nemen, en alleen op de knop te drukken wanneer een specifiek symbool op het scherm verscheen. Werd een ander symbool zichtbaar, dan mocht er niet gedrukt worden.

Gedurende deze taak werd de ene helft van de vrijwilligers gevraagd hun gedachten zo leeg mogelijk te maken, de andere helft werd verzocht in zichzelf te praten.

Inhouden

Volgens de onderzoekers werd hiermee de zelfbeheersing van mensen getoetst, omdat deelnemers zich per saldo vaker moesten inhouden dan dat zij mochten drukken.

"We ontdekten dat mensen impulsiever reageren wanneer ze niet in zichzelf praatten", verklaart onderzoeker Michael Inzlicht er donderdag over tegen Express. "Als ze boodschappen die aan henzelf gericht zijn niet verbaliseren, oefenen ze niet dezelfde mate van zelfcontrole uit als mensen die dat wel doen."

Volgens Inzlicht toont de studie, die is opgenomen in vakblad Acta Psychologica, dan ook aan dat tegen jezelf praten de zelfbeheersing vergroot en impulsieve beslissingen voorkomt.