DEN HAAG - Het aantal mannen dat de leeftijd van 100 jaar bereikt, groeit voor het eerst sinds lange tijd. Het aantal nam afgelopen jaar beduidend toe, van 210 naar 246 mannen begin dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag publiceerde.

De groei van het aantal honderdplussers was sinds de jaren tachtig vrijwel volledig te danken aan de toename van vrouwelijke eeuwelingen.

Mannen vormden een minderheid. Momenteel is een op de zeven honderdplussers man.

Een derde

Het CBS verwacht dat in 2050 Nederland bijna 14.000 honderdplussers zal tellen. Ongeveer een derde van hen is dan man. Hoewel Nederlanders steeds ouder worden, zullen eeuwelingen dan nog steeds zeldzaam zijn met één op de circa 1250 inwoners.