AMSTERDAM - Het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de opmars van vrouwen naar topposities toont aan dat die stagneert. Nam het aantal in 2008 nog met 2 procent toe, het jaar daarop bleef dat steken op een half procent.

In de dienstverlenende sector bezetten vrouwen meer topposities, maar ook bij enkele elektronische uitgevers werken verhoudingsgewijs meer topvrouwen. Randstad springt er, met 45 procent vrouwelijke topfuncties, uit.

In de traditionele mannenwereld van de bouw ligt het aantal topvrouwen beduidend lager. Zo nemen vrouwen bij bouwbedrijf Heijmans maar 2 procent van de hoogste posities in.

Vorig jaar september maakten meer dan tweehonderd vrouwen kenbaar het wachten zat te zijn en pleitten voor een quotum van 40 procent voor vrouwen in commissariaat- en toezichtfuncties.

De PvdA had eerder al gedreigd zo'n quotum in te stellen als bedrijven laks blijven in de benoeming van vrouwen in topposities.