AMSTERDAM - Laaggeletterden hebben baat bij doortastende collega's, die zich niet door smoesjes om de tuin laten leiden. Dat stelt Ieteke Bos, consultant bij CINOP. Het adviesbureau is nauw betrokken bij het Aanvalsplan Laaggeletterdheid van het ministerie van OCW.

Komende week wordt in 's Hertogenbosch de Nationale Dag van de Alfabetisering gehouden. Deze dag, die sinds 1966 op 8 september wordt gehouden, is in het leven geroepen door VN-organisatie UNESCO.

Anno 2010 hebben in Nederland ruim 1,5 miljoen volwassenen problemen met lezen, schrijven en rekenen. Ook is het omgaan met computers voor sommigen uit deze groep volgens CINOP een crime. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg om te kunnen functioneren in de samenleving.

Taboe

Consultant Bos: "Je ziet dat er rond laaggeletterdheid nog steeds een groot taboe hangt. Om dat te doorbreken zouden collega's en werkgevers een laaggeletterde kunnen helpen door zijn of haar gedrag te doorzien. Door er samen over te praten doorbreek je de vicieuze cirkel die is ontstaan door bijvoorbeeld de smoesjes die de laaggeletterde steeds weer bedenkt om onder het lezen, schrijven of rekenen uit te komen."

Ex-laaggeletterde

Die ervaring deelt de 51- jarige Koos Vervoort uit Schiedam, die tien jaar geleden niet meer langer kon leven met zijn eeuwige smoesjes. Koos kwam op de lagere school slecht mee maar vond op latere leeftijd wel allerlei baantjes.

Vervoort was altijd erg handig in het omzeilen van schriftelijke of leeswerkzaamheden. Zo deed hij sollicitaties mondeling en vroeg hij hulp bij het invullen van formulieren. Naar eigen zeggen was zijn voornaamste smoes dat hij zijn duim bezeerd had.

Op aandringen van zijn vrouw volgde hij 10 jaar geleden een cursus lezen en schrijven. Inmiddels helpt Vervoort als taalambassadeur voor ROC Zadkine in Schiedam andere laaggeletterden over de drempel om ook een cursus te volgen. Ook schreef hij onlangs het boek 'Dit is pas het begin'. Het eerste exemplaar wordt 8 september door Prinses Laurentien, bestuursvoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven in ontvangst genomen.

Kosten

Uit onderzoek dat in 2006 werd uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, blijkt dat laaggeletterdheid Nederland 537 miljoen euro per jaar kost. Die kosten gaan op aan onder meer gezondheidszorg, criminaliteit en sociale zekerheid.

Ook blijkt dat een kwart van de leerlingen de basisschool met een taalachterstand verlaat. De kinderen verlaten groep 8 met het niveau van leerlingen uit groep 6. Zij starten de middelbare school dus met een taalachterstand van twee jaar.

15 minuten lezen helpt

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven is 15 minuten (voor)lezen per dag een efficiënt middel tegen de achteruitgang van taalontwikkeling. Dit dagelijks doen van jongs af aan, zelfs al vanaf drie maanden oud, zorgt voor een gezonde uitbreiding van de woordenschat, en is die essentieel voor de ontwikkeling van leesvaardigheid.

Vervoort & Bos: