BREUKELEN - Verhoogt bevlogenheid van werknemers de productiviteit? Nyenrode Business Universiteit krijgt een nieuwe leerstoel die gericht is op onderzoek naar de relatie tussen bevlogenheid en productiviteit.

Willem van Rhenen, die is verbonden aan arbodienst ArboNed, gaat de leerstoel invullen.

Bevlogenheid is een combinatie van betrokkenheid en energie, legt Van Rhenen uit. Heeft iemand erg veel van beide, dan is hij bevlogen, heeft iemand heel erg weinig van beide dan is er een burnout.

Aangenomen wordt dat het verhogen van de bevlogenheid leidt tot een blijvende verhoging van de productiviteit. Maar onderzocht is dat nog niet. In het kader van de nieuwe leerstoel wordt zowel in Nederland als in het buitenland daarnaar onderzoek gedaan.

Werkplezier

Van Rhenen promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp 'Van stress naar bevlogenheid'. Hij betoogde dat werkgevers er goed aan doen zich meer te concentreren op het werkplezier van hun medewerkers dan op het verminderen van werkdruk.

Werkplezier draagt bij aan bevlogenheid en dat is goed voor het bedrijf. Verlagen van de werkdruk heeft dat effect niet, stelt hij in dat onderzoek. Bij werkstress is het geven van steun effectiever dan het verlagen van werkdruk. ,,Want van steun krijgen mensen vaak energie.''