AMSTERDAM – De 'jeugd van tegenwoordig' lijkt in de ogen van ouderen zelden iets goed te kunnen doen en hoewel dat niet per se waar is, hebben zij daar wel een reden voor. Het neerhalen van jongeren bezorgt hen namelijk een goed gevoel.

Dat is gebleken uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Ohio State University en waaraan onder meer professoren Silvia Knobloch-Westerwick en Matthias Hastall meewerkten.

De wetenschappers stelden voor het onderzoek een online maar fictief magazine op, dat voorgeschoteld werd aan 178 jongeren (tussen de 18 en 30 jaar) en 98 ouderen (tussen de 50 en 65 jaar).

Alle proefpersonen kregen een unieke versie te zien die bestond uit positieve en negatieve verhalen, waarbij foto’s geplaatst waren van ofwel ouderen ofwel jongeren.

Keuzes

Deelnemers werd gevraagd het tijdschrift onder de loep te nemen en daarbij werd vermeld dat zij over onvoldoende tijd beschikten om alles te lezen. De keuzes die vervolgens gemaakt werden, werd door de computer geregistreerd.

Hieruit concludeerden Knobloch-Westerwick en Hastall dat jongeren vooral geïnteresseerd zijn in informatie over leeftijdsgenoten, maar dat ouderen het liefst lezen over de jeugd, meer specifiek: over jeugd die er niets van bakt.

Zelfvertrouwen

De beweegreden hierachter is voor beide groepen zelfvertrouwen. Jongeren zijn van nature minder zelfverzekerd en vergelijken zichzelf daarom graag met leeftijdgenoten. Ouderen hebben door de bank genomen meer zelfvertrouwen over hun eigen identiteit, maar voelen zich in een maatschappij, die erg gericht is op jongeren, als senior wél minderwaardig. 

Identiteit

"De resultaten staven het idee dat mensen media gebruiken om hun sociale identiteit te versterken", bevestigt Knobloch-Westerwick tegenover The Telegraph. "Ouderen en jongeren hebben daarbij verschillende doelen voor ogen, die zich openbaren door hun klikgedrag."

Om te testen of het zelfvertrouwen van deelnemers na afloop daadwerkelijk toegenomen was, kreeg iedereen een vragenlijst om in te vullen.

Hieruit kwam naar voren dat jongeren zich niet zelfverzekerder voelden, maar ouderen wel. De hoeveelheid jeugdelijke blamages die de senioren tot zich genomen hadden, stond bovendien in direct verband met de mate waarin het zelfvertrouwen was toegenomen.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de Journal of Communication.