AMSTERDAM - Startende hoger opgeleiden zijn in hun eerste baan vooral op zoek naar vrijheid. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit de Arbeidsmarktmonitor 2010 van Kiesjewerkgever.nl, die is gehouden onder ruim 5000 starters.

Met deze arbeidsmarktmonitor is er een groot onderzoek naar de wensen van starters afgerond. Naast vrijheid gaf men aan te hechten aan een organisatie met een platte hiërarchische structuur, waar veel in projecten wordt gewerkt. Binnen een dergelijke organisatie verwacht men de vrijheid te vinden om zaken te ondernemen.

Dit in tegenstelling tot een sterk hiërarchische organisatie waar men intensief wordt gecontroleerd op de werkzaamheden die men uitvoert. De gewenste vrijheid ziet men graag gepaard gaan met verantwoordelijkheid.

Waarde

Verder blijkt uit het onderzoek dat hoger opgeleiden veel waarde hechten aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Men wil continu leren en daarbij wordt begeleiding in de vorm van evaluaties van werkzaamheden en resultaten als belangrijk gezien.

Training en opleiding naast het werk blijft ook een sterke wens van de starters.

Op het gebied van de organisatiecultuur blijkt dat men graag samenwerkt met collega’s die een andere sociale achtergrond, waarden en overtuigingen hebben. Een dergelijke omgeving ervaart de starter als inspirerend, men verwacht dat dit een positieve invloed op de werksituatie heeft.