AMSTERDAM – Jongeren tussen de 10 en 16 jaar blijken goed te weten wat ze willen wanneer ze later de arbeidsmarkt betreden: een goed salaris. Uit onderzoek van scholieren.tv blijkt het loonstrookje met 41 procent in ieder geval de belangrijkste factor bij de beroepskeuze.

Vooral jongens hechten waarde aan het salaris: 48 procent van de jongens noemt dit als belangrijkste factor in hun beroepskeuze. Voor meisjes komt dit percentage op 36 procent.
Naast beloning worden ook toekomstige collega’s en werksfeer belangrijk gevonden, met 27 procent van de stemmen belandde dit op de tweede plek.

Het verschil tussen beiden wordt wel kleiner en verdwijnt helemaal naarmate de scholier ouder wordt. Ongeacht de leeftijd en geslacht, zijn zowel salaris als werksfeer significant belangrijker dan zaken als status, afwisselend werk en werktijden.

Oriëntatie

De scholieren van nu lijken al goed te weten hoe hun toekomst er uit gaat zien. Een hoog aantal van de ondervraagde scholieren (76 procent) geeft aan al te weten wat ze later willen worden. In totaal 80 procent denkt dan ook precies te weten welke beroepen er allemaal te vinden zijn op de arbeidsmarkt.

Informatie

Toch zoeken scholieren actief naar informatie over beroepen en opleidingen. Dit doen ze het liefst tijdens open dagen (31 procent), gevolgd door zowel vrienden en familie als websites (beiden 26 procent). Ook doet ruim de helft (52 procent) regelmatig testen op internet voor studie- en beroepskeuze. Ondanks het feit dat de scholier weet wat hij wil, wil hij ook bevestigd worden of dit de juiste keuze is.

Ouders spelen daar een belangrijke rol in als adviseur. Maar liefst 39 procent vraagt advies aan de ouders, terwijl 24 procent advies aan school vraagt en 13 procent aan vrienden. Naarmate de leeftijd vordert neemt het belang van internet, vrienden en school toe. Het belang van ouders neemt af.

Sectoren

Uit het onderzoek bleek verder dat scholieren al een duidelijk beeld hebben van de sectoren waar de meeste kans op werk ligt. De sector Gezondheid biedt volgens hen de grootste kans op werk (21 procent), gevolgd door de sectoren Onderwijs & Wetenschap (15 procent), Techniek & Industrie (13 procent) en Natuur & Milieu (11 procent).

Helemaal onderaan staan Transport & Logistiek (4 procent), Financieel-economisch, Toerisme en ICT (allemaal 5 procent). Daarmee volgen scholieren het algemene beeld van economische groei en de meer kansrijke sectoren.

Jongens zien Techniek en Industrie als meest kansrijke sector (21 procent), terwijl meisjes juist in de Gezondheidszorg (maar liefst 28 procent) de meeste kans op werk zien.
Naarmate de scholier ouder wordt, neemt de populariteit van de sector Gezondheid toe.

Habbo

Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2010 op Habbo Hotel, de populaire online ontmoetingsplaats en virtuele wereld voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar. In totaal hebben 7.515 scholieren op Habbo meegewerkt aan het online onderzoek. De verdeling tussen jongens en meisjes is respectievelijk 45 procent en 55 procent.