AMSTERDAM - In steden waar de afgelopen jaren geheel nieuwe wijken zijn gebouwd, is de scheiding tussen arme en rijke inwoners toegenomen. Vooral de midden- en hogere inkomens verhuizen namelijk naar de nieuwe wijken toe.

Armere inwoners blijven achter in de oude stadswijken. Dat blijk uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarover onder meer de Volkskrant bericht. 

Het bureau keek wie in de periode tussen 1999 en 2005 verhuisden in verband met de bouw van nieuwe woningen in zes steden: Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Tilburg, Groningen en Arnhem.

Koopwoningen

In steden waar sociale huurwoningen werden verbouwd tot koopwoningen, gingen arm en rijk juist meer door elkaar heen wonen. In wijken met veel sociale huurwoningen wonen doorgaans namelijk vooral mensen met lagere inkomens. Door de bouw van koopwoningen trekken daar ook hogere inkomens naartoe.

De ontwikkelingen in de zes onderzochte steden zijn verschillend. Rotterdam, Groningen en Arnhem veranderden veel sociale huurwoningen in oude wijken tot koopwoningen. De segregatie tussen arm en rijk nam daar dan ook af. Dat gold overigens ook voor de scheiding tussen allochtoon en autochtoon.

Segregatie

Tilburg, Den Haag en Utrecht bouwden juist relatief veel nieuwe huizen aan de rand van de stad. In die plaatsen nam de scheiding tussen rijk en arm dan ook toe. In Tilburg werd ook de segregatie tussen allochtonen en autochtonen groter. Daar waren het namelijk vooral autochtonen met hogere inkomens die naar de nieuwbouwwijken verhuisden.

In Den Haag en Utrecht trokken ook de wat rijkere allochtonen daarnaartoe.

De komende tien jaar moeten volgens het PBL in Nederland 800.000 nieuwe woningen komen. Het bureau roept overheden op om goed na te denken over waar en wat voor type huizen ze bouwen.