AMSTERDAM – Moeders die binnen een jaar na de geboorte weer aan de slag gaan, zetten het welzijn van hun kind daarmee niet op het spel. Er kleven weliswaar nadelen aan, zo menen Amerikaanse onderzoekers, maar die worden gecompenseerd door de voordelen.

Eerdere onderzoeken wezen juist in tegenovergestelde richting, maar de wetenschappers van de Columbia University in Amerika menen dat dat komt omdat destijds maar een beperkt aantal factoren meegewogen is.

In het nieuwe onderzoek is bijvoorbeeld evengoed gekeken naar de fysieke gezondheid van het kind, maar ook naar factoren als inkomen, familierelaties en de meningen van leerkrachten en ouders over het gedrag van het kind. Bovendien werden de in totaal 1000 deelnemertjes getest op vocabulaire, leesvaardigheid en denkniveau.

Onderzoekers monitorden de kinderen, afkomstig uit tien verschillende delen van de VS, tot ze de leeftijd van 7 bereikt hadden.

Mentale gezondheid

De wetenschappers stelden vervolgens vast dat werkende moeders een betere mentale gezondheid hadden, er gezondere familierelaties op nahielden en meer te besteden hadden: allemaal elementen die in het voordeel van het kind werken. Ook gingen deze kinderen gemiddeld genomen naar een beter kinderdagverblijf, omdat gezinnen met een werkende moeder zich goede zorg makkelijker kunnen veroorloven.

Nadelen van een moeder met een baan buitenshuis, is dat er in de regel minder tijd overblijft om één op één met de telg te besteden. Door de voordelen slaat de (cognitieve en sociale) balans echter niet negatief, maar neutraal uit. Het allerbeste voor een pasgeborene is echter wanneer een moeder parttime (minder dan 30 uur) werkt.

Invalshoek

"Voorgaande studies kozen een meer artificiële invalshoek, zoals: als de moeder buitenshuis gaat werken, wat voor een invloed heeft dat dan op het kind?", verduidelijkt onderzoeker Jane Waldfogel zondag in The Telegraph. "Maar in werkelijkheid veranderen met haar werken heel veel dingen, de moeders mentale gezondheid, de familierelaties en de kwaliteit van kinderopvang incluis. Wij hebben al die zaken onderzocht."

Waldfogel hoopt dan ook dat de studie, die is opgenomen in de Society for Research in Child Development, moeders de bevestiging geeft dat ze het werk gerust weer kunnen oppakken.

"Toegegeven, soms is het zwaar om er een baan op na te houden, maar er kleven ook zeker belangrijke voordelen aan", aldus de onderzoekster tegen de krant.