AMSTERDAM - Ambtenaren kletsen wat af, en dan met name over elkaar: het leeuwendeel moet althans toegeven dat collega's wel eens over de tong gaan. Favoriet gespreksonderwerp daarbij is de slechte werkhouding van de persoon in kwestie.

Nagenoeg alle ondervraagde ambtenaren (97 procent) geven aan dat er bij hen op de afdeling geroddeld wordt. Volgens 23 procent gebeurt het zelfs vaak.

Vier op de vijf ambtenaren geeft eerlijk toe er zelf ook schuldig aan te zijn. Dat kwam naar voren uit een enquête van InOverheid, waaraan 556 ambtenaren deelnamen. 

Slijmen

Roddelen gaat vooral over de slechte werkhouding van collega's (77 procent). Andere populaire onderwerpen zijn: blunders (32 procent), slijmen bij de baas (24 procent), het privéleven van een collega (23 procent), liefdesrelaties (18 procent) en het uiterlijk van collega's (13 procent).

Vrouwen roddelen vaker dan mannen over het uiterlijk en het liefdesleven van hun collega's. Mannen roddelen daarentegen vaker over blunders.

Waarom

Klinisch psycholoog Marc Verbraak ziet twee belangrijke redenen waarom collega's roddelen. "In de eerste plaats heeft roddelen een functie als uitlaatklep. Het is een manier voor collega's om irritaties van zich af te praten. De tweede is groepsvorming. Het is een methode om de onderlinge banden aan te halen."

Roddelen kan dus nuttig zijn, maar heeft tegelijkertijd een schaduwkant. "Werknemers over wie geroddeld wordt, voelen zich vaak geïsoleerd en buiten de groep geplaatst", weet Verbraak. "Bovendien is een roddel vaak niet eens waar. Het slachtoffer kan zich ondertussen niet verdedigen, want het geklets vindt achter zijn rug plaats."

Deze tweeslachtige visie op roddelen wordt gedeeld door de ondervraagde ambtenaren: 61 procent van de ondervraagden vindt dat roddelen een functie heeft als sociaal bindmiddel. Tegelijkertijd vindt 55 procent dat roddelen de sfeer op de werkvloer verziekt.