AMSTERDAM - Nederlanders zijn niet blij met veranderingen in het sociale leven; onder meer wordt verwacht dat de manier waarop we met elkaar omgaan steeds individualistischer wordt. Ook leidt het toegenomen leeftempo tot zorgen, met name bij ouderen.

Dit concludeert BNP Paribas naar aanleiding van de Change Index, het onderzoek naar Verandering dat Blauw Research onlangs voor de bank heeft uitgevoerd. 1000 Nederlanders werden hiervoor ondervraagd. 

Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt, dat veranderingen in de manier waarop we met elkaar omgaan en de aandacht die we voor elkaar hebben, de verantwoordelijkheid is van alle burgers zelf.

Slechts een minderheid vindt het (ook) een politieke verantwoordelijkheid.

Meer stress

8 op de 10 Nederlanders verwachten dat de samenleving in de toekomst steeds individualistischer wordt. Terwijl 80 procent veel belang hecht aan de aandacht die we voor elkaar hebben en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Eveneens 8 op de 10 Nederlanders zien verandering (vervaging) van waarden en normen en zijn hier niet blij mee. Verder vindt een ruime meerderheid de verandering van het tempo waarin geleefd wordt en van de stress die het leven met zich meebrengt niet prettig.

Hoe jonger de Nederlanders hoe minder zorgen zij zich maken over verschillende veranderingen. Alleen ten aanzien van veranderingen in de tijd die men heeft voor de omgeving maken jongeren zich even vaak zorgen als ouderen.

Liefde

Volgens bijna de helft van de Nederlanders is er op persoonlijk vlak weinig te vrezen; tijd voor familie en vrienden blijft er en slechts 10 procent maakt zich zorgen over de stabiliteit van liefdesrelaties.

Het leeuwendeel van de ondervraagden verwacht dat de manier waarop we met elkaar communiceren zal veranderen, bijvoorbeeld door sociale media. De meeste Nederlanders vinden dit positief.

Positieve veranderingen in sociaal leven dankzij sociale media zijn: beter op de hoogte van waar vrienden en familie mee bezig zijn (41 procent), vaker contact met familie en vrienden (33 procent), contact met familie en vrienden is verbeterd (24 procent).

6 op de 10 Nederlanders gebruiken (bijna) dagelijks sociale media.

Volledige resultaten.