AMSTERDAM – Het gezegde 'geld maakt niet gelukkig' blijkt tegelijkertijd waar en onwaar: de kunst blijkt om exact genoeg te verdienen. Wie te veel of te weinig verdient boet in aan algehele tevredenheid.

Dat is gebleken uit een Britse rondvraag, die werd uitgevoerd door een financiële beheer-site en waarover Reuters vrijdag bericht.

Hieruit kwam naar voren dat het beste salaris dat iemand zich wensen kan 55.000 euro bedraagt. In dat geval voelen mensen zich het gelukkigst. Eén op de vijf van deze groep zegt zich zelfs nooit beter gevoeld te hebben.

Minder

Wie meer verdient is niet beter af: geënquêteerden met een salaris dat de 75.000 euro overstijgt, gaven door de bank genomen aan minder gelukkig te zijn.

"Met een salaris van 55.000 euro heb je de combinatie van wellicht een makkelijk tevreden te stellen persoon en een inkomen dat het gemiddelde toch nog ruimschoots overstijgt", stelt onderzoeker Ed Bowsher naar aanleiding van de rondvraag.

"Misschien ligt het wel aan de persoon erachter. Het soort mensen dat zo ambitieus is dat zij een hoger salaris bereiken, hebben het misschien in zich nooit tevreden te zijn."

Averechts

Veel minder verdienen dan het utopische loonstrookje van ruim een halve ton, werkt eveneens averechts. 40 procent van de ondervraagden met een inkomen net boven de 20.000 euro geeft aan zich nagenoeg nooit echt gelukkig te voelen.

De meerderheid van alle respondenten gaf daarnaast aan dat meer vrije tijd, een beter sociaal leven en quality time met geliefden ze ook meer tevreden stemt. "Geld is dus ook weer niet alles", aldus Bowsher.