AMSTERDAM – Agressieve, onbeschofte bazen en collega's zijn niet alleen slecht voor het humeur, ze tasten ook het prestatievermogen aan. Alleen al getuige zijn van de onaardige woorden is daarbij al voldoende voor een toegenomen aantal fouten.

Dat is wat onderzoekers van de Schotse Universiteit van Aberdeen ontdekten aan de hand van verschillende experimenten, aldus Express India donderdag.

Eén van de proeven, die onder leiding van hoofdonderzoekster Rhona Flin werd uitgevoerd, bestond uit het beledigen van studenten voor zij een geheugentest moesten maken. De 'dankbare' taak werd toebedeeld aan de aanwezige professor.

De studenten die onheus bejegend werden presteerden vervolgens minder dan studenten die niet beledigd waren. Flin: "De respons is vermoedelijk te wijten aan de emotionele opwinding die ontstaat door onbeschoftheid. Cognitieve capaciteit wordt, anders dan voor de test, in dat geval aangewend om de vrijgekomen emoties te verwerken. Of, nog eenvoudiger, ze zijn simpelweg afgeleid."

Te laat

Ook indirecte negativiteit bleek al van invloed. Bij een tweede proef werd een student die te laat kwam bij een practicum door de aanwezige groepsleider vernederd. Hoewel het niveau van de aantijging niet extreem was en de terechtwijzing op normaal volume uitgesproken werd, presteerden aanwezigen eveneens verminderd. Bij de controlegroep, die geen getuigen waren geweest van het incident, was dit niet het geval.

Professor Flin maakt zich naar aanleiding van de resultaten nu met name zorgen over werknemers in de medische branche. Door de verminderde prestaties in deze sector zouden patiënten meer risico lopen.

"Recente studies wijzen namelijk uit dat onenigheden en agressie tussen medisch personeel helemaal niet zeldzaam zijn", aldus de wetenschapper in vakblad the British Medical Journal, waarin de studie is opgenomen.