AMSTERDAM – Agenten in de regio Gelderland-Zuid worden veel gepest. Eén op de zes zegt er ervaring mee te hebben en nog eens één op de drie zegt wel eens getreiterd te zijn door zijn chef.

Ook maakt 18 procent van het korps, waaronder vooral vrouwen, melding van seksuele intimidatie. Bedreigingen en agressie tussen agenten onderling komt nagenoeg niet voor in het korps.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2009 dat de politieregio opstelde, en waarover de Gelderlander donderdag bericht. Hierin is eveneens opgenomen dat 12 procent van de regiomedewerkers overwogen heeft een andere baan te zoeken.

Korpschef Henk van Zwam heeft inmiddels aangegeven de klachten van zijn personeel serieus te nemen en maatregelen te nemen die de sfeer op de werkvloer moeten verbeteren.

Geen best jaar

Op de keper beschouwd heeft het politiekorps geen best jaar achter de rug. Agenten schreven te weinig boetes uit, er werden minder verdachten aangehouden en de handhaving van de zogenaamde kleine criminaliteit daalde aanzienlijk ten opzichte van het jaar daarvoor.

Doelstellingen zullen om deze redenen naar beneden bijgeschroefd worden, aldus de krant.