AMSTERDAM - Uitkeringsinstantie UWV gaat langdurig werklozen dwingen te solliciteren op een baan die fors onder hun niveau ligt. Dat schrijft het Nederlands Dagblad woensdag.

De instantie mag langdurig werklozen al sinds 1 juli vorig jaar verplichten te solliciteren op een baan onder het niveau van hun vorige baan of opleiding, maar vanwege de crisis maakte het UWV daar nog geen gebruik van.

"Nu de ergste crisis achter de rug lijkt, gaan we ons meer richten op mensen die langer dan een jaar werkloos zijn", zegt een woordvoerder.

Door de grote toestroom van werklozen zou de instantie daar nog niet aan zijn toegekomen.

Vaste baan

De verwachting was dat het UWV jaarlijks vijfduizend langdurig werklozen werk onder hun niveau zou aanbieden. In een kwart van de gevallen zou dat tot een vaste baan moeten leiden.

Dat de mogelijkheid niet wordt gebruikt, betekent volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet dat de wet zinloos is. "Het is een stok achter de deur die van pas kan komen nu de arbeidsmarkt weer aantrekt", zegt een woordvoerder in de krant.