RIJSWIJK - In steeds meer gezinnen hebben beide ouders een baan. Vorig jaar werkten in ruim driekwart (77 procent) van de gezinnen beide ouders. In 2002 was dat nog bij 68 procent het geval.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde.

Het CBS nam alleen de gezinnen met twee ouders mee in het onderzoek. Vorig jaar telde Nederland 1,6 miljoen ouderparen met minstens één minderjarig kind.

In het overgrote deel van de gezinnen (62 procent) waar beide ouders een baan hebben, werkte de vader vorig jaar de meeste uren. In 13 procent werkten beide ouders evenveel en in 2 procent was het de moeder die de meeste uren voor haar rekening nam.

In 2002 werkte de man in 56 procent van de gevallen de meeste uren. De verschuiving komt doordat steeds meer moeders kiezen voor een deeltijdbaan.