DEN HAAG - De cao-lonen in Nederland zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in het laagste tempo gegroeid sinds eind 2005.

Gemiddeld lagen de lonen 1,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2009, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Een jaar eerder namen de lonen nog met gemiddeld ruim 3 procent toe.

De contractuele loonkosten, die bestaan uit het cao-loon inclusief bijzondere beloningen en werkgeverspremies voor onder meer pensioen, werkloosheid en sociale fondsen, namen met 1,4 procent toe ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gezondheidszorg

In de gezondheids- en welzijnszorg was de stijging van de loonkosten met 2,7 procent het hoogst. Dat kwam vooral door de stijging van de cao-lonen, die in het tweede kwartaal van 2010 met 2,2 procent omhoog gingen.