DEN HAAG - Winkeliers hebben het afgelopen jaar ruim vierhonderd voormalige werknemers ingevoerd in het Waarschuwingsregister voor fraude, tegen iets meer dan 250 in 2008. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) dat vrijdag is gepubliceerd.

Volgens een woordvoerder van de FAD wordt er daadwerkelijk meer gefraudeerd en is de stijging niet toe te schrijven aan een toegenomen populariteit van het register.

''We schatten de schade door fraude het afgelopen jaar voor de hele detailhandel op 180 miljoen euro.''

Het jaar ervoor was het 170 miljoen euro. Er is sprake van fraude wanneer een werknemer uit is op financieel gewin ten koste van de baas.

Het gebruik van het register, om te kijken of sollicitanten bonafide zijn, nam het afgelopen jaar ook toe. Maar dat hield geen gelijke tred met de toename van het aantal deelnemende winkeliers.

Crisis

''Mogelijk houdt dat verband met de daling van het aantal vacatures als gevolg van de economische crisis'', aldus FAD. ''Afgelopen jaar zijn ongeveer 16 procent meer sollicitanten gescreend.''

In 2009 viel 20 procent van de werknemers in de detailhandel onder de werkingssfeer van het register, in 2008 was dat nog 15 procent. Het aantal werknemers dat daardoor het risico loopt in het register te belanden nam toe van 90.000 tot 130.000.