BRUSSEL - Werkneemsters die vanwege een zwangerschap zijn vrijgesteld van arbeid of tijdelijk een andere functie vervullen, hebben recht op hun basissalaris gebaseerd op het aantal dienstjaren en kwalificaties.

Ze hebben geen recht op toeslagen wegens een leidinggevende functie of het op oproep beschikbaar zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald.

Het hof was door rechters uit Oostenrijk en Finland gevraagd uitspraak te doen over de beloning bij zwangerschap.

Oostenrijk

Een Oostenrijkse vrouw die voor haar zwangerschap als arts-assistent werkte, stapte naar de rechter nadat ze om gezondheidsredenen moest stoppen met werken en vervolgens een toeslag niet meer uitbetaald kreeg.

Het ging om een vergoeding voor het beschikbaar zijn voor overuren. Volgens het hof had ze geen recht op die vergoeding omdat ze de prestatie niet daadwerkelijk leverde.

Finland

De Finse vrouw was hoofd van het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij en kreeg vanwege haar zwangerschap tijdelijk een kantoorbaan. Hierdoor ontving zij geen extra beloning meer voor een leidinggevende functie en onregelmatige arbeidstijden.

Ook in dit geval was dat volgens het hof terecht, omdat ze deze diensten tijdelijk niet leverde.