AMSTERDAM - Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) pleit ervoor om werk aan rijkswegen minder vaak 's nachts en in het weekend uit te voeren om zo de wegwerkers minder te belasten.

Voor wegwerkers stuit werken in de nacht en in het weekeinde op problemen als werkstress en beperkingen in het sociale leven. Dat kan worden verlicht door eerder in de avond, bijvoorbeeld om acht uur, te beginnen met het werken aan de weg.

Op minder drukke wegen zou minder 's nachts gewerkt kunnen worden door het werk meer te bundelen en het in een enkel weekend uit te voeren.

Wegwerkzaamheden

Ongeveer 20 procent van de wegwerkzaamheden wordt in de nacht of in het weekeinde uitgevoerd. Voor een deel van dat werk geldt dat het 'maatschappelijk rendabel' is om het op andere tijdstippen uit te voeren.

Minder 'onnodig' nachtwerk komt tegemoet aan bezwaren van werknemers en kan leiden tot een lager ziekteverzuim, aldus het EIB.