WAGENINGEN - Werkgevers moeten hun werknemers in staat stellen elke dag een lunchwandeling te maken. Bedrijven die gevestigd zijn in een omgeving met weinig groen, moeten zorgen dat de werknemers op zijn minst een terras of een tuin hebben waar ze even lekker buiten kunnen zitten.

''Groene ruimte'' moet een onderdeel zijn van het recht van een werknemer op een veilige werkplek en de plicht van de werkgever om daarvoor te zorgen.

Dat advies staat in een rapport dat twee onderzoekers van kennisinstituut Alterra hebben gemaakt op verzoek van het ministerie van LNV. Het ministerie wilde weten hoe natuur en landschap meer ingezet kunnen worden op de gebieden van zorg, welzijn en werkgelegenheid.

De onderzoekers hebben allerlei regelingen zoals het Actieplan Jeugdwerkloosheid, de wet Kinderopvang en de wet Wajong tegen het licht gehouden en constateren dat bijna overal ruimte is voor buitenlucht. LNV moet dat bij collega-ministeries onder de aandacht brengen.

Ziektepreventie

Meer buitenlucht draagt veel bij aan ziektepreventie, stellen de onderzoekers. In Engeland is wandelen in het groen op doktersvoorschrift al heel gewoon. Veel mensen doen dat ook liever en houden het langer vol dan het bezoeken van een sportschool.

Wandelen tijdens het werk kan spier- en gewrichtsklachten door beeldschermwerk voorkomen, is goed tegen overgewicht en helpt tegen psychische klachten, terwijl het voor werkgevers een bijzonder goedkope voorziening is.

Recept

Staatsbosbeheer wil meewerken aan ''groen bewegen op recept'', aldus de onderzoekers. De dienst heeft eventueel 240.000 hectare natuur beschikbaar voor lunchwandelingen en wil ook tochtjes begeleiden.

Staatsbosbeheer krijgt overigens ook steeds vaker telefoontjes van overspannen werknemers of mensen met een burn-out, die graag een poos in de natuur willen werken bij wijze van therapie.