DEN HAAG - Het Rijk gaat gemeenten een extra handje helpen met de huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa ('MOE-landers').

Dat schrijft minister Eimert van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie mede namens minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag aan de Kamer.

In bepaalde wijken in sommige steden ontstaan er problemen door de hoeveelheid kamerverhuurpanden voor de Midden- en Oost-Europeanen.

''Huisjesmelkerij, overbewoning en het steeds weer rouleren van nieuwe groepen arbeidsmigranten zetten de leefbaarheid in de toch al zwakke wijken verder onder druk'', aldus een woordvoerder van Van Middelkoop.

Volgens de nieuwste schattingen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) stijgt het aantal arbeidsmigranten uit de MOE-landers de komende jaren verder.

Kennis

Een gemeentenetwerk gaat de gemeenten met kennis en methodes ondersteunen bij het nakomen van hun verantwoordelijkheid voor het huisvestingsbeleid.

Op de website van het ministerie van VROM staat inmiddels ook een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die gemeenten en andere partijen hebben om de komst van arbeidsmigranten uit de Europese Unie in goede banen te leiden.

Zo kunnen gemeenten sinds dit jaar behalve een bestuurlijke boete ook een bestuurlijke strafbeschikking opleggen. Overlastgevende situaties kunnen dan via het strafrecht worden aangepakt.

Woonruimte

Ook kan het aanbod van tijdelijke passende woonruimte worden vergroot. Door wetswijzigingen kunnen gemeenten gemakkelijker toestaan dat gebouwen met een 'niet-wonen functie' geschikt worden gemaakt voor logies van tijdelijke werknemers.

Ook moet meer huisvesting in de land- en tuinbouwgemeenten, plek waar arbeidsmigranten vaak werken, de stedelijke wijken ontlasten.

Wijkbewoners

Nederlandse wijkbewoners ervaren volgens het departement overigens geen problemen met (gezinnen van) arbeidsmigranten die permanente woonruimte huren.

''De overlast komt vooral van huurders die kortstondig ergens verblijven en parkeeroverlast, geluidshinder en verloedering door afval met zich meebrengen.

De arbeidsmigranten noemen zelf de uitbuiting door uitzendbureaus, werkgevers en huisjesmelkers als groot probleem.''