AMSTERDAM - Werknemers worden in hun vakmanschap belemmerd door een te veel aan managementlagen en de verplichting tot tijdschrijven. Vakcentrale FNV zegt zich zorgen te maken over "stroperigheid en een overdaad aan regels".

Dat zegt de FNV naar aanleiding van een eigen onderzoek naar vakmanschap (pdf).

Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen het moeilijk vinden om hun werk goed uit te voeren wanneer hun bedrijf veel managementlagen telt. Het vakmanschap wordt volgens zestig procent van de ondervraagden belemmerd als de directie het zich veel mengt in het werk.

De meest negatieve invloed op de kwaliteit van het werk heeft echter het zogeheten tijdschrijven. Een derde zegt het verplicht registreren van werktijden lastig te vinden.

Afspraken maken over lonen, het verminderen van werkdruk en terugdringen van de bureaucratie worden genoemd als maatregelen om het vakmanschap te bevorderen.