EDE - De gemiddelde veehouder is blij met zijn werk. Hij houdt van het omgaan met dieren, is graag in de vrije natuur, vindt het leuk om een eigen bedrijf te hebben en maakt ook graag gebruik van technologische vernieuwingen om de productie te vergroten.

Melkveehouders zijn overigens wel positiever dan varkenshouders, die de laatste jaren vaak ervaren dat hun bedrijfsvoering onbekend is, maar dat ze desondanks wegens de megastallen veel kritiek krijgen.

Dat heeft Aequor, kenniscentrum voor voedsel en leefomgeving uit Ede, onderzocht. In Aequor zijn werkgevers, werknemers en onderwijs in de groene sector vertegenwoordigd.

Het onderzoek naar de motivatie van veehouders is gedaan om vast te stellen hoe deze bedrijfstak aantrekkelijk kan blijven voor volgende generaties.

Beloning

Minder leuke kanten van het werk zijn volgens de veehouders de beloning (''je moet dit vak niet kiezen als je rijk wil worden''), de regeldruk vanuit de overheid en altijd vroeg opstaan en doorwerken in het weekeinde.

Om het werk voor personeel aantrekkelijk te houden, noemen de ondernemers maatregelen als zorgen voor daglicht in de stallen, goede opleidingsmogelijkheden bieden en het werk afwisselend maken.

Vies en zwaar

''We moeten er zelf voor zorgen dat het imago van vies en zwaar werk plaatsmaakt voor het beeld van werk met toekomstperspectief, normale werktijden en een passende beloning'', aldus een van de ondervraagde boeren.

Zij vinden overigens dat de brancheorganisaties daar ook wel meer aan kunnen doen, om een tekort aan personeel in de toekomst te voorkomen.

De meesten van de tientallen ondervraagde veeboeren zijn zelf opgegroeid op een agrarisch bedrijf. Velen hebben de zaak van hun ouders overgenomen. Vrijwel alle veehouders vinden dat hun sector open dagen moet organiseren en praktijklessen moet geven voor het basisonderwijs.