DEN HAAG - Om kiezers te helpen achterhalen welke partij het meest aan hun pensioenvoorkeuren tegemoetkomt heeft de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) een Pensioen Stemwijzer opgesteld. Dat heeft VB dinsdag bekendgemaakt.

''Pensioenen zijn een hot issue bij de komende verkiezingen. Uitzoeken hoe de standpunten van de ene partij zich verhouden tot die van andere partijen is echter een monnikenwerk'', aldus VB.

Om de verschillen snel duidelijk te maken heeft de vereniging ook de standpunten van de politieke partijen over de AOW-leeftijd en het pensioenstelsel onder elkaar gezet. De pensioenstemwijzer is te raadplegen via de website samenstajijsterk.nl.