AMSTERDAM – Elk jaar overlijden in Nederland naar schatting drieduizend mensen als gevolg van hun werk. Volgens onderzoeker Paul Lindhout, tevens werkzaam bij de Arbeidsinspectie, is dat vaak het resultaat van verkeerd taalgebruik.

Maandag promoveerde Lindhout aan de Technische Universiteit Delft op het onderwerp.

Voor zijn proefschrift onderzocht de academicus zo'n 70 bedrijven waar, doordat er met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, een verhoogd risico geldt voor zware bedrijfsongevallen.

Lindhout stelde vast dat in 5 of 10 procent van de ongelukken in deze zaken, taal een rol speelt. De leesbaarheid van veiligheidsvoorschriften was bij ongeveer de helft niet in orde, meestal in de zin dat ze te moeilijk waren voor aanwezige werknemers.

"Bedrijven zijn in principe goed in staat om begrijpelijke teksten te maken. Want kijk je bijvoorbeeld naar hun personeelsbladen, dan lees je gemakkelijke, toegankelijke stukken", zegt Lindhout hierover. "Het is dus een kwestie van bewustwording van bedrijven."

Meertaligheid

Meertaligheid op de werkvloer bleek eveneens een bron van risico’s. Volgens de wetenschapper lossen veel bedrijven dit op met vertalingen, maar wordt daarbij vergeten dat veel allochtone medewerkers hun moedertaal ook niet altijd goed onder de knie hebben.

Lindhout stelde tot slot vast dat ruim driekwart van de bedrijven zich bewust is van de gevaren, maar dat tweederde tegelijkertijd niets onderneemt aangaande risicobeheersing.