AMSTERDAM - Bijna de helft van de jongeren weet bar weinig van wat er allemaal komt kijken bij werken en het verdienen van een salaris. Jongeren begrijpen vaak niet eens wat op hun loonstrookje staat.

Bijna de helft van de jongeren (44 procent) zegt hun loonstrookje niet te begrijpen. 60 procent van de eerstejaars mbo'ers heeft bovendien geen flauw benul wat een Tj-biljet is.

Dit blijkt uit onderzoek van FNV, afgenomen onder ruim 700 jongeren.

School

Volgens de jongeren schieten vooral de scholen tekort in hun voorlichting: ruim drie op de vier jongeren geeft aan dat ze op school te weinig informatie krijgen over werken. Zij missen vooral praktische informatie over hun loonstrookje, hun vakantiegeld, de belastingaangifte en solliciteren. En juist die informatie hebben ze nodig als ze voor het eerst gaan werken.

FNV Jong vindt dat het gapende gat tussen opleiding en arbeidsmarkt zo snel mogelijk moet worden gedicht. Scholen moeten inspelen op de informatiehonger van jongeren.

Hulp

Jeroen de Glas, voorzitter FNV Jong: "Het is belachelijk dat jongeren zonder voldoende hulp zelf hun weg moeten zien te vinden op de arbeidsmarkt. Scholen hebben hierin een rol te spelen. Werken is meer dan alleen een beroep leren."

Verder blijkt uit het onderzoek dat meer stageplekken en betere begeleiding op werk en stage wat betreft de jongeren de voornaamste prioriteit verdienen van de politiek.

Ook kwaliteitsverbetering van onderwijs, volledig minimumloon vanaf 18 jaar, de aanpak van jeugdwerkloosheid en het tegengaan van schooluitval verdienen meer aandacht volgens de jeugd.