AMSTERDAM – Eén op de zes werknemers (17 procent) zegt momenteel op de werkvloer gepest te worden. Een probleem dat vooral op de lange termijn een rol speelt: mensen die in het verleden zijn gepest op het werk, blijven daar nog lang last van houden.

Ook als het pestgedrag ophoudt, blijven de vroegere pesterijen effect houden op het functioneren. Gepeste werknemers zijn om die reden vaak minder productief. Ze nemen bijvoorbeeld langere pauzes of werken minder hard.

Dat is gebleken uit onderzoek van CNV Vakmensen in samenwerking met de Universiteit Twente.

Vier jaar

17 procent van de ondervraagde werknemers zegt momenteel gepest te worden op het werk. Als een werknemer wordt gepest, houdt dit pestgedrag gemiddeld vier jaar aan. Nog eens 17 procent van de werknemers geeft aan in het verleden gepest te zijn.

Jaap Jongejan van CNV Vakmensen: “Bij elkaar hebben we het dan over bijna één op de drie werknemers die wel eens te maken heeft gehad met pesterijen op het werk. Dat is echt veel. Het maakt dat mensen zich ongelukkig voelen op het werk. Dat is verschrikkelijk, want je brengt er wel veel tijd door. Daarnaast kost het een bedrijf uiteindelijk ook heel veel geld.”

Leidinggevenden

Uit het onderzoek van Universiteit Twente, waaraan 971 werknemers en 238 leidinggevenden deelnamen, blijkt bovendien dat 8 procent van de leidinggevenden wordt gepest en dat 28 procent in het verleden wel eens is gepest.

Anders dan bij werknemers zoeken zij de oorzaak hiervan niet bij zichzelf, terwijl één op de vijf werknemers dit juist wel doet.

Ellen Giebels van de Universiteit Twente: "Pestgedrag van ondergeschikten richting hun leidinggevende is nog een onderbelicht verschijnsel, hoewel ook het functioneren van leidinggevenden negatief wordt beïnvloed. Wat opvalt is dat leidinggevenden anders met het pestgedrag omgaan dan werknemers. Ze gaan eerder de confrontatie aan, terwijl werknemers zich wat meer conflictvermijdend opstellen."