AMSTERDAM - Vrouwen zouden hun deeltijdbanen moeten uitbreiden, en mannen zouden juist minder uren moeten maken. Dat zei Job Cohen bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van het boek 'Aan geen gehuurde borst werd ooit een kind gevoed' van Ina Brouwer.

Mannen moeten naar 'voltijd-min', aldus Cohen. Zelf heeft hij begin jaren tachtig daarin het voortouw genomen door zijn hoogleraarschap in vier dagen te vervullen, in plaats van de gebruikelijke vijf.

Cohens vrouw heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, vertelde hij. Zij stelde hem voor de keuze: samen voor de kinderen zorgen, of niet aan kinderen beginnen.

Niet makkelijk

Het was niet gemakkelijk om het parttime hoogleraarschap voor elkaar te krijgen, vertelde Cohen. Destijds was het volstrekt ongebruikelijk dat mannen minder dan fulltime werkten.

Maar hij vond de tijd die hij met zijn kinderen doorbracht zeer de moeite waard. "Van bestuursvoorzitters wordt het geaccepteerd dat zij er nevenfuncties op nahouden", zei hij. "Dat wordt dan juist gezien als nuttig. Dat moet op andere niveaus en voor bijvoorbeeld zorgtaken ook kunnen."

Werk en moederschap

In haar boek, dat zij gisteren aanbood aan Cohen, beschrijft Ina Brouwer de historische wortels van werk en moederschap in Nederland. Zij analyseert hoe daaruit het typisch Nederlandse model van deeltijdwerk, deeltijdopvang en deeltijdhuishouden is gegroeid.

Zij vergelijkt de demografische en historische ontwikkelingen van Nederland met die van Zweden, Engeland en Frankrijk en komt tot aanbevelingen voor het sociaal-economische beleid in Nederland.