AMSTERDAM – De meeste Nederlanders zullen zich nu en dan best betrappen op enig werkplezier, maar als het erop aankomt is de keuze gauw gemaakt. Aan stoppen met werken wordt in ieder geval al zoveel waarde gehecht, dat men bereid is daar geld voor in te leveren.

Nederlandse werknemers zien weinig in verhoging van de AOW-leeftijd van 65 tot 67 jaar. Meer dan de helft (59 procent) zegt in ieder geval eerder met pensioen te willen. Oók als dat betekent dat het pensioen lager uitvalt of werknemers zelf een financiële oplossing moeten treffen.

Dat kwam naar voren uit onderzoek uitgevoerd door Aon Consulting. 7279 werknemers uit tien Europese landen, waaronder 752 Nederlanders, werden hiervoor ondervraagd. 

Dekking

Dat een voortijdige pensionering tot een lager inkomen leidt wordt door 42 procent van de Nederlandse werknemers voor lief genomen, terwijl 17 procent bereid is met eigen geld een extra dekking af te sluiten (zoals een lijfrente).

Ruim vier op de tien (41 procent) werknemers accepteert zonder morren een verhoging van de AOW-leeftijd.

Eerder

In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlandse werknemers het meest geneigd inkomen in te leveren om eerder te kunnen stoppen met werken.

Gemiddeld accepteert slechts 29 procent van de Europese werknemers een lager inkomen na een voortijdige pensionering. Zelf iets regelen om eerder te kunnen stoppen met werken is vooral in Duitsland, Spanje en Frankrijk populair.

Leeftijdsverschillen

Werknemers in de vastgoed en publieke sector accepteren langer doorwerken het meest. Respectievelijk 62 procent en 52 procent vindt werken tot op hogere leeftijd geen punt en heeft dit al zien aankomen.

Werknemers in de bouw (56 procent) en de detailhandel (52 procent) zijn het meest bereid een lagere oudedagsvoorziening te ontvangen in ruil voor eerder stoppen met werken.

Het zijn de juristen die het meest bereid zijn zelf een financiële oplossing te vinden (43 procent). Ook treft bijna 30 procent van de IT-werkers eigen financiële maatregelen om toch te kunnen stoppen op een leeftijd die zij zelf voor ogen hebben.

Ouder

Opvallend genoeg vinden oudere werknemers langer doorwerken minder problematisch dan starters op de arbeidsmarkt. Zo zegt 41 procent van de Nederlanders tussen 45 en 54 jaar geen bezwaar te hebben tegen verhoging van de pensioenleeftijd. In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar is dat maar 30 procent.

Voor het onderzoek zijn naast Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland en Groot Brittannië ondervraagd.