BRUSSEL - Bedrijfsjuristen die tevens als advocaat zijn gevestigd, kunnen zich bij mededingingsprocedures met de Europese Commissie niet beroepen op hun beroepsgeheim.

De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft dat donderdag geconcludeerd in een zaak tussen Akzo Nobel en de Europese Commissie.

Ambtenaren van de Europese Commissie deden in 2003 een inval bij het Britse Akcros Chemicals, een dochter van Akzo Nobel, in verband met een kartelzaak. Daarbij werden kopieën gemaakt van e-mails tussen de algemeen directeur van Akcros en een medewerker van de juridische afdeling van het Akzo-concern. Die laatste was in Nederland tevens actief als advocaat.

Uitspraak

Volgens de advocaat-generaal bij het EU-hof valt de correspondentie met de bedrijfsjurist in dit geval niet onder zijn beroepsgeheim als advocaat. Het hof doet later uitspraak. Meestal volgt het de conclusie van de advocaat-generaal.