AMSTERDAM - Vanaf 1 mei wordt het makkelijker in een ander land in de Europese Unie aan de slag te gaan, zonder bezorgd te hoeven zijn over de opgebouwde sociale zekerheidsrechten.

Op die dag worden twee nieuwe verordeningen van de Europese Unie van kracht, waardoor de sociale verzekeringen van de lidstaten beter op elkaar aansluiten.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Piet Hein Donner (CDA) heeft woensdag een toelichting erop van de commissie Verzekeringsaangelegenheden ontvangen. De verordeningen zijn nodig, omdat de lidstaten van de EU de sociale zekerheid in hun eigen land verschillend hebben geregeld.

De afspraken zorgen ervoor dat die verschillen niet belemmerend werken op werknemers die in een andere lidstaat aan de slag willen.

Beschermt

Volgens SZW voorkomen de verordeningen bijvoorbeeld dat iemand bij vertrek naar een andere lidstaat zijn sociale zekerheidsrechten kwijtraakt of onder geen enkel sociale zekerheidsstelsel valt. Het beschermt mensen ook tegen dubbel verzekerd raken en het twee keer moeten betalen van premie.