AMSTERDAM - Het aantal mensen dat het afgelopen decennium buiten hun thuisland werkte, steeg met een kwart. De wereldwijde mobiliteit van arbeid zal bovendien de komende tien jaar een nog grotere vlucht nemen.

Het aantal werknemers dat buiten hun thuisland werkt, stijgt het komende decennium met maar liefst 50 procent, zo blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC).

De wereldwijde verbondenheid van handel, technologie, kapitaal en regelgeving verlangt een intensivering van de wereldwijde mobiliteit van werknemers. Dit leidt volgens het onderzoek vooral tot een verhoging van kortetermijnverblijven van werknemers en internationale forenzenstromen.

Opkomend

Ook het aantal landen waar werknemers naar toe worden uitgezonden groeit, waardoor er nieuwe uitdagingen ontstaan op het gebied van regelgeving, beloning en communicatie.

11 van de 30 populairste bestemmingen van 60 jaar geleden zijn daarbij inmiddels vervangen door nieuwe bestemmingen. Onder andere Lahore, Shenzhen en Chennai behoren tot de nieuwkomers.

De verwachting is dat in 2025 Londen en Lima uit de top zijn geduwd door steden uit de opkomende economieën.

PwC berekende dat ondernemingen in 1998 werknemers gemiddeld genomen uitzond naar 13 locaties, in 2009 naar 22 en dit aantal stijgt naar 33 in 2020.

Generatie Y

De nieuwste generatie werknemers, generatie Y, ziet weken in het buitenland als een onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling. Uit eerder PwC-onderzoek onder 4.200 afgestudeerden blijkt dat 80 procent graag over de grens werkt.

70 procent verwacht een niet-moedertaal te gebruiken tijdens dit werk.

''De mate van bereidheid door jonge werknemers om in het buitenland te werken maakt waarschijnlijk de buitenlandvergoeding in de toekomst overbodig'', voorspelt Rien Wiegeraad. ''Echter, immigratie- en belastingsystemen zorgen er samen met opleidingskosten voor taalcursussen, voor dat het complex en kostbaar is om iemand uit te zenden. Maar de technologische ontwikkelingen maken het werken wel makkelijker.''

Het rapport - Talent Mobility 2020: The next generation of international assignments - is gebaseerd op trend data van internationale werknemers bewegingen van 990 ondernemingen, populatie data en de meningen van CEO's en werknemers over de hele wereld.