RNHEM - Een proef in Leeuwarden en Arnhem om mensen in achterstandswijken weer aan het werk te krijgen, is succesvol. Dat meldden de gemeenten woensdag. Het was een proef op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In Arnhem zijn dertien 'participatiecoaches' ingezet om mensen in achterstandswijken weer aan te zetten tot maatschappelijke participatie en werk. De coaches helpen wijkbewoners bij het verkennen en vergroten van hun eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Sinds augustus 2008 begeleidden zij tot nu toe 472 wijkbewoners. Een kwart van hen heeft een baan van minstens 16 uur gevonden of is een opleiding gaan volgen.

Gezin

Leeuwarden koos voor de aanpak van één hulpverlener per gezin. Bovendien werd duizend huishoudens gevraagd hoe de gemeente hen precies kan bijstaan. Het gevolg is dat meer inwoners vrijwilligerswerk doen, zich laten scholen en hun financiële situatie weer op orde hebben.

Arnhem en Leeuwarden gaan beide door met de projecten. De proef van het ministerie moest verschillende manieren om mensen aan het werk te krijgen in kaart brengen.