AMSTERDAM - Een goede balans tussen werk en privé is de belangrijkste drijfveer om voor een bepaalde baan of werkgever te kiezen. Dat stelden de Persgroep Banen en Nyenrode Business Universiteit vast na onderzoek.

In het onderzoek is gekeken naar zes verschillende redenen waarom mensen voor een bepaalde baan of werkgever kiezen. De belangrijkste drijfveer anno 2010 is 'balans en evenwicht'.

Mensen hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en de mogelijkheid om hun tijd zelf in te kunnen delen. Daarna komen de drijfveren 'uitdaging en ontwikkeling' en 'vrijheid en autonomie'.

Aan 'hiërarchische positie, macht en status' hechten werknemers het minst waarde.

Professor Lidewey van der Sluis, verbonden aan Nyenrode: "Drijfveren zijn de motor van talentontwikkeling. Door inzicht te krijgen in de drijfveren van mensen, ontstaat er een optimale match tussen werkgever en werknemer, waardoor talent langer in een organisatie wordt behouden."

Hbo

Uit het onderzoek blijkt verder dat drijfveren verschillen op basis van opleidingsniveau. Hoe hoger iemand is opgeleid, des te relevanter zijn bijvoorbeeld de drijfveren 'nalatenschap' (een maatschappelijke bijdrage leveren) en 'uitdaging en ontwikkeling'.

Het grootste verschil tussen hbo en wo is dat hbo'ers bovengemiddeld scoren op de drijfveer 'veiligheid en zekerheid', terwijl wo'ers hier beneden gemiddeld op scoren.

Naast opleiding, bleken ook leeftijd, branche en functie van invloed op de drijfveren van mensen.

Tevredenheid

Het onderzoek informeerde verder naar het belang van en tevredenheid over verschillende aspecten van de huidige werksituatie, zoals salaris, werksfeer en verantwoordelijkheid.

Het blijkt dat werknemers anno 2010 het meest tevreden zijn over baanzekerheid (vast contract), zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Mensen hechten in hun werk de meeste waarde aan een goede werksfeer, terwijl uit het onderzoek blijkt dat men hier niet uitermate tevreden over is.