AMSTERDAM – Een kwart van de mannen wil meer bij de opvoeding van de kinderen betrokken zijn, maar moet dit door werktijden te veel aan anderen overlaten. Dat blijkt uit de Performer Bedrijfsgezondheidsmonitor van Arbo Unie.

Van de vrouwen vindt 16 procent door werkzaamheden te veel van de opvoeding van de kinderen te missen.

Rond het 30ste levensjaar is er een omslagpunt. Zijn het voor die leeftijd de vrouwen die vinden de opvoeding te veel uit handen te moeten geven, na die tijd zijn het de mannen.

Papadag

De cijfers zouden er volgens Arbo Unie op kunnen duiden dat waarden aan het veranderen zijn. De man zou steeds meer betrokken willen zijn bij de opvoeding, bijvoorbeeld door een papadag te nemen.

Volgens de organisatie zouden werkgevers meer moeten investeren in het in kaart brengen van de balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld de mogelijkheden die Het Nieuwe Werken biedt, te onderzoeken.