AMSTERDAM - In de Nederlandse politietop heerst grote onvrede over het beleid om vrouwen en allochtonen voorrang te geven bij topbanen. Zeker tien blanke mannen hebben de politie al de rug toegekeerd omdat ze er bij sollicitaties niet doorheen kwamen.

Schrijft het AD donderdag op basis van bronnen rond de politiekorpsen.

De Raad van hoofdcommissarissen erkent in de krant dat het beleid tot vertrekkers leidt, maar noemt geen aantallen.

De ontevreden mannen vinden dat zij onterecht gepasseerd worden vanwege het beleid om meer vrouwen en allochtonen aan te nemen. Dat beleid geldt sinds 2005.

Blauw

Een van de opgestapte politietopmannen kreeg te horen dat hij 'kon solliciteren tot hij blauw zag', maar toch pas na vrouwen en allochtonen aan de beurt zou komen. "Ik heb niets tegen vrouwen en allochtonen in de top, maar het gebeurt nu te geforceerd", zegt hij in de krant.

VVD-Kamerlid Fred Teeven maakt zich zorgen om het beleid. "Het slaat nergens op. Je moet de beste persoon kiezen en korpsen de diversiteit niet door de strot duwen. Er zijn nu eenmaal meer geschikte mannen, omdat er simpelweg meer mannen bij de politie zitten."

De politie laat in de krant weten geen reden zien het beleid aan te passen.