AMSTERDAM – Mannen hebben door de bank genomen meer vrije tijd dan vrouwen, een verschil dat kan oplopen tot 32 minuten per dag. Dat blijkt uit een internationale analyse die werd uitgevoerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Het rapport dat door de OECD werd uitgegeven, en waarover de Daily Mail dinsdag schrijft, richt zich op vier pijlers: werk, het huishouden, persoonlijke verzorging en vrije tijd.

Wat daarbij opvalt is dat zaken als slapen (dus ook uitslapen), eten (dus ook lunchen met vrienden), sporten en de kapper onder persoonlijke verzorging vallen.

Hobby’s, evenementen, televisiekijken en overige tijd met vrienden worden gezien als vrije tijd. Mannen zouden hiervan tot ruim een half uur per dag meer hebben. Op jaarbasis komt dat neer op meer dan een week.

Winkelen 

De OECD maakt hierbij echter wel een kanttekening. Zaken als in bad gaan en winkelen, bezigheden die vrouwen vaak zien als ontspanning, worden namelijk niet tot de vrije tijd gerekend.

Gebeurt dit wel wordt het verschil in vrije tijd tussen mannen en vrouwen kleiner. Gebeurt dit volledig dan nog houdt de man per dag 10 minuten extra vrije tijd over.

Grootst

Het verschil in vrije tijd is in Italië het grootst. Daar hebben mannen tot 80 minuten per dag meer vrij te besteden dan vrouwen. Onderzoekers denken dat dit komt omdat mannen in het zuidelijke land de gewoonte kennen televisie te kijken wanneer vrouwen het huis schoonmaken.

In Noorwegen was het verschil met enkele minuten het kleinst.

Seksen

Het onderzoekrapport, dat ter gelegenheid van de International Vrouwendag wereldkundig is gemaakt, grijpt de gelegenheid om op te roepen tot meer gelijkheid tussen de seksen.
“Regeringen en firma’s moeten de sekseverschillen onderuit halen”, zo luidt althans één van de conclusies uit het document.

Van alle OECD-landen heeft tweederde van de vrouwen een baan. Zij verdienen gemiddeld genomen een vijfde minder dan mannen, met uitschieters naar boven (Korea, 38 procent) en naar beneden (België, 9 procent). Dit zou met name te maken hebben met de zorg van vrouwen voor de kinderen en het huishouden.