AMSTERDAM – Seksuele intimidatie is niet langer een typisch vrouwenprobleem. Hoewel zij er nog altijd het meest mee te maken hebben, worden ook steeds meer mannen ermee geconfronteerd.

De Amerikaanse Gelijkheidscommissie heeft althans vastgesteld dat het aantal klachten over seksuele intimidatie dat van mannen afkomstig is de afgelopen twintig jaar is verdubbeld, van 8 naar 16 procent van het totaal aantal klachten.

Het gaat dan om ongewenste romantische berichtjes of mannen die (onterecht) voor homo worden aangezien en daarover ook opmerkingen moeten incasseren. Ook mannen die simpelweg niet mannelijk genoeg gevonden worden, lijken verhoogd kans te maken op deze ongewenste aandacht.

Opvallend is ook dat in de meeste gevallen, waarin een man ongepast bejegend wordt op zijn werk, er andere mannen bij betrokken zijn. Mannen die door vrouwen seksueel geïntimideerd worden zijn er ook, maar blijken aanzienlijk zeldzamer. 

Niet nieuw

Ernest Haffner, als advocaat verbonden aan de gelijkheidscommissie, wijt de toename van het aantal binnengekomen klachten echter niet alléén aan een toenemend aantal incidenten.

"Het kan zijn dat het aantal incidenten is toegenomen", laat hij weten aan AP. "Maar het zou ook kunnen dat mannen er nu alleen eerder melding van maken omdat de schaamte is afgenomen."