BRUSSEL - De Europese Commissie wil de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de komende vijf jaar aanzienlijk verminderen.

Het gemiddelde beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland was in 2008 gemiddeld 23,6 procent.

In de EU bedroeg het gemiddelde beloningsverschil 18 procent, zo heeft Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie en Grondrechten, vrijdag in Brussel bekendgemaakt.

In de tweede helft van dit jaar presenteert de commissie een nieuwe vijfjarenstrategie voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarin zal de aanpak van de ongelijke beloning van mannen en vrouwen met alle beschikbare middelen centraal staan.

Gelijkheid

De commissie wil verder werkgevers bewustmaken van de salarisongelijkheid en initiatieven ondersteunen die de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen.

Vooruitlopend op de internationale vrouwendag op maandag 8 maart presenteerde de Europese Commissie vrijdag een vrouwenhandvest.

In deze politieke verklaring verplicht de commissie zich ertoe de komende jaren in al haar beleid aandacht te besteden aan sociale en culturele vraagstukken rond sekseongelijkheid en daar waar nodig maatregelen te nemen.

Geweld

De commissie wil met name geweld tegen vrouwen aanpakken. ''Ik zal ervoor zorgen dat daadkrachtige maatregelen voor de uitroeiing van genitale verminking van vrouwen deel uitmaken van deze strategie'', aldus EU-commissaris Viviane Reding.